Formulaction Turbiscan AGS

Turbiscan AGS, Turbiscan Lab ve ona entegre Autosampler dan oluşur. Autosampler, sıcaklık ayarları ayrı ayrı yapılabilen ve her biri 18 hazneye sahip 3 blok ve taşıyıcı bir robottan oluşmaktadır.

Otomatik olarak yönetilen yaşlanma testlerinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Ar-Ge veya Kalite Kontrol amaçlı, uzun dönemli stabilite davranışına göre formülasyon incelemeleri ve üretim sürecinin sonunda konsantre dispersiyonların sistematik kalite kontrolü için ideal bir araçtır.

  1. Temassız, tahribatsız ölçüm
  2. Hızlı, objektif, tekrarlanabilen sonuçlar
  3. Her biri 18 hazneden oluşan ve termal olarak ayarlanabilen 3 blokta toplam 54 numuneyi aynı anda analiz etme olanağı.
  4. Numuneleri kantitatif olarak karşılaştırma imkanı
  5. Aynı anda 3 farklı sıcaklıkta çalışma olanağı
  6. Farklı kullanıcılar tarafından eş zamanlı olarak kullanılabilme olanağı
  7. Görsel tespite göre 50 kata kadar daha hızlı instabilite tespiti
  8. Saydam ve opak numunelerde çalışma olanağı
  9. Kolay uygulama
  10. Gerçekçi şartlar altında ölçüm