Formulaction Turbiscan Heavy Fuel

Turbiscan Heavy Fuel ağır yakıtların stabil olup olmadığını 15 dakikalık ölçüm süresi sonunda belirler ve farklı numunelerin kantitatif olarak karşılaştırılabilmesi için “separability number” adında bir değer hesaplar. Bu değer düştükçe stabilite artar.

Ayrıca stabilite ölçümü ASTM D7061-04 standartı ile uyumlu olarak yapılır.

  1. Temassız, tahribatsız ölçüm
  2. Hızlı, objektif, tekrarlanabilen sonuçlar
  3. Numuneleri kantitatif olarak karşılaştırma imkanı
  4. Saydam ve opak numunelerde çalışma olanağı
  5. Kolay uygulama
  6. Gerçekçi şartlar altında ölçüm