Formulaction Turbiscan Lab

Turbiscan LAb konsantre dispersiyonların (emülsiyon, süspansiyon, köpük) stabilite analizi için geliştirilmiş benzersiz bir stabilite analiz cihazıdır.

Partikül boyut artışı (flokülasyon, koalesans), partikül göçü (sedimentasyon, kremalaşma) gibi instabilite hareketlerini görsel tespite göre 50 kata kadar daha hızlı tespit eden Turbiscan objektif ve tekrarlanabilirliği sonuçlar vererek formülasyon öncesi çalışmaları, formülasyon ve proses optimizasyonunu, kalite kontrol süreçlerini hızlandırır ve iyileştirir.

  1. Temassız, tahribatsız ölçüm
  2. Hızlı, objektif, tekrarlanabilen sonuçlar
  3. Numuneleri kantitatif olarak karşılaştırma imkanı
  4. Görsel tespite göre 50 kata kadar daha hızlı instabilite tespiti
  5. Saydam ve opak numunelerde çalışma olanağı
  6. Kolay uygulama
  7. Gerçekçi şartlar altında ölçüm