Formulaction Turbiscan TOWER

Turbiscan grubunun yeni üyesi olan TOWER modeli de konsantre dispersiyonların (emülsiyon, süspansiyon, köpük) stabilite analizi için geliştirilmiş benzersiz bir stabilite analiz cihazıdır. Partikül boyut artışı (flokülasyon, koalesans), partikül göçü (sedimantasyon, kremalaşma) gibi instabilite hareketlerini görsel tespite göre 50 kata kadar daha hızlı tespit eden Turbiscan TOWER objektif ve tekrarlanabilirliği sonuçlar vererek formülasyon öncesi çalışmaları, formülasyon ve proses optimizasyonunu, kalite kontrol süreçlerini hızlandırır ve iyileştirir.

Yenilikler;
- 6 adet numune ölçme imkanı
- 4 – 80°C sıcaklık aralığı
- Geleneksel gözle yapılan analizlerden 50 ile 200 kat daha hızlı
- Bir bakışta cihaz içerisindeki numunelerde ne olduğunu görebilme imkanı
- Turbiscan Stabilite Indeksi (TSI) ile bütün numuneler oldukça kolay karşılaştırılabilir ve sıralanır.

  1. Temassız, tahribatsız ölçüm
  2. Hızlı, objektif, tekrarlanabilen sonuçlar
  3. Numuneleri kantitatif olarak karşılaştırma imkanı
  4. Görsel tespite göre 200 kata kadar daha hızlı instabilite tespiti
  5. Saydam ve opak numunelerde çalışma olanağı
  6. Kolay uygulama
  7. Gerçekçi şartlar altında ölçüm