Gasmet CX4015

Gasmet On-line ürünlerine sürekli izleme uygulamaları için çoklu gaz analiz cihazları da dahildir. Gasmet CX4015; FTIR spektrometresi, sıcaklık kontrollü numune hücresi ve sinyal işleme elektronik devrelerini bünyesinde toplamıştır. Cihaz sabit kurulum için tamamen donatılmış ve tüm endüstriyel kullanıcılara yüksek performans ve yaratıcılık sunmaktadır.

Gasmet CX4015 çalışma alanı havasını izleme ve kalite kontrol uygulamaları için tasarlanmıştır. Ortam şartlarındaki ilgili bileşikleri ölçmek için ideal bir araçtır. Numune hücresi 50°C’ye kadar ısıtılabilir. Numune hücresi absorpsiyon yolu uzunluğu uygulamaya göre seçilir.

Gasmet CX4015 sadece tek bileşenli kalibrasyon gazlarını kullanarak basitçe kalibrasyon yapmaya imkan sağlar. Kullanıcılar yeni bileşikler için cihazı kolayca düzenleyebilirler.

Gasmet CX4015, Gasmet Sürekli Emisyon İzleme Sistemi’nin (CEM II) ayrılmaz bir parçası olabilir veya ayrı bir cihaz olarak da kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI
Mesleki hijyen
Kalite kontrol

Düşük tespit limitleri için mümkün olduğunca en yüksek hassasiyet