Sympatec Nanophox/R

Yenilikçi foton çapraz korelasyon spektroskopi tekniğini kullanan NANOPHOX/R ile , opak süspansiyon ve emülsiyonlardaki 0.5 nm ile 10,000 nm aralığındaki partiküllerin boyut ve stabilite analizleri yapılabilmektedir. Kullanılan teknik ile çoklu kırınım hatalarının elimine edilebilmesi, yüksek konsantrasyonlarda analiz yapabilme olanağı tanır. Bu teknik aynı zamanda ölçüm süresinin kısalması ve impüritelere karşı hassasiyetin de azalmasını sağlamaktadır.

  1. DLS - Foton Çapraz Korelasyon Spektroskopisi prensibi ile çalışma
  2. 0.5 nm - 10,000 nm aralığında partikül boyut ve stabilite analizi
  3. Yüksek konsantrasyonlarda çalışma olanağı
  4. İmpüritelerden daha az etkilenme
  5. PCS modunda da çalışabilme olanağı