Boya

HORUS ile boyanın tüm kuruma aşamaları takip edilebilir, karakteristik zamanlar (open time…) ölçülebilir ve benzer yapıdaki boyaların film özellikleri (sert, yapışkan) karşılaştırılabilir. Özellikle formülasyon hazırlama sürecinde farklı girdilerin boyanın kuruma zamanına ve filmin özelliklerine etkisinin tespit edilmesinde kullanılan HORUS, sayıları dörde kadar çıkarılabilen ölçüm kafaları ile eş zamanlı ölçüm yapılmasına da olanak sağlar.

TURBISCAN LAB ile farklı girdilerin boyanın stabilitesine etkisi kantitatif olarak karşılaştırılabilir. Partikül göçü, partikül boyut artışı gibi instabilite davranışları görsel tespite göre 50 kata kadar daha hızlı tespit edilerek formülasyon optimizasyonu ve kalite kontrol çalışmaları hızlandırılabilir; objektif veriler ışığında operatör yorumundan doğabilecek hatalar önlenebilir.

El tipi NIR Spektrometresi microPHAZIR ile boya hammadde girdi kontrolü yapılabilir. Kısa bir eğitim sonrası sahada uzman olmayan kişiler tarafından da kullanılabilmesi sayesinde laboratuvarların iş yükünü azaltır, kalite kontrol işlemlerini hızlandırır.