Hayvan Yemi

Hayvan yeminin hızlı bir şekilde kalite kontrolden geçmesi iş akışının kesintiye uğramadan devam etmesi açısından önemlidir. 

Üretilen yemin sağlaması gereken besin içeriği, nem miktarı gibi bazı parametreler vardır. El tipi NIR analizörü microPHAZIR AG ile bu değerler sahada, yaklaşık 3 saniye içerisinde ölçülebilir. Cihazla kalibrasyon sonrası miktar tayini yapılabildiği gibi hammadde tanımlaması da yapılabilmektedir.