Partikül Boyut Analizleri

Partikül boyut analizi alanında dünyanın önde gelen firmalarından biri olan Sympatec Lazer difraksiyon, ultrasonik ekstinksiyon, çapraz foton korelasyonu ve görüntü analizi teknikleri ile boyut, şekil, dağılım ve konsantrasyon karakterizasyonunda kapsamlı çözümler sunmaktadır Farmasötik ürünler, kimyasal ürünler, çimento, gıda, inorganik hammaddeler, metaller, manyetik tozlar, mineral hammaddeler ve plastik Sympatec sistemlerinin kullanılabileceği ürünler arasındadır.


Temsil Ettiğimiz Ürünleri

Laser Difraksiyonu
HELOS
MYTOS
MYTIS

Görüntü Analizi
QICPIC/R
PICTOS/R
PICTIS/R
PICCELL/R

Çapraz Foton Korelasyonu
NANOPHOX/R

Ultrasonik Sönüm
NIMBUS
OPUS