Gümrük Muhafaza

Gümrük kapılarında, taşınan maddelerin doğru beyan edilip edilmediğinin tespiti için yerinde ve hızlı bir analitik yönteme ihtiyaç vardır. Thermo Scientific'in NIR, Raman ve FT-IR tabanlı spektrometreleri bilinmeyen maddelerin tanımlamasını son derece hızlı ve yüksek güvenilirlikte yapmaktadır. Bu sayede elde edilen sonuçlar gümrük vergisi kodlarıyla ilişkilendirilebilmekte ve yapılan beyanların doğruluğu kontrol edilebilmektedir. 

Madde analizlerinin büyük bölümünün gümrük kapılarında yapılması, ana laboratuvara gönderilmesi gereken nümune sayısını büyük ölçüde azaltarak zaman ve iş gücü maliyetlerinin düşürülmesine büyük katkı sağlamaktadır. 

Cihaz kütüphaneleri patlayıcı maddeler, uyuşturucu maddeler, polimerler, ilaç, tarım, gıda ve tekstil ürünleri ve diğer kimyasalları içermekte olup istendiğinde kolayca yeni ürün tanıtımları yapılarak mevcut kütüphaneye eklenebilmektedir.

Gümrüklerde Etkin Olarak Kullanılan Cihazlar:
FirstDefender RM,
TruDefender FTX,
TruNarc,
GEMINI