KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

BLG Kimya Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“BLG Kimya”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle bu aydınlatma metnini internet sitemizin ziyaretçilerini, müşterilerimizi, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve iş birliği içinde olduğumuz şirketleri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek için hazırladık.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Kanunʼun 3. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindeki her tür işlemi kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

BLG Kimya, “kimlik ve iletişim bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu numaranız, iş telefonu numaranız” kişisel verilerinizi, size kargo ulaştırılması gereken durumlarda, hizmet aldığımız kargo/kurye şirketleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca paylaşabilir. 

Ayrıca, “güvenlik kamerası görüntüleri” ve “internet sitesi kullanım bilgileri” dışındaki kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin ifası için iş birliği yaptığımız tedarikçi, iş ortaklarımız, hizmet alınan diğer üçüncü kişilerle sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal hakların takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi nedenleri ile avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilir.

Tüm kişisel veriler, talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici veya denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her türlü idari, adli ve sair her tür resmi kurum ile paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

BLG Kimya, kamera kayıtlarını bina dış cephesinde bulunan toplam 4 (dört) adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat görüntü kaydı yaparak toplamaktadır.

Diğer kişisel verileri ise, yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri devam ettirmek, sözleşme yapabilmek ve yaptığı sözleşmeleri uygulayabilmek için sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerin gerektirdiği ölçüde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, sözleşme, internet sitesindeki çerezler, telefon, e-posta, BLG Kimya çalışanlar tarafından sizinle yapılan yüz yüze görüşmeler, kariyer siteleri, sms, anlık mesajlaşma, şirket internet ağına bağlanmadan önce doldurduğunuz alanlardan ve internet hareketlerinizi kayıt altına almak için kullanılan log kayıt işlemleri vasıtası ile toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz Kanun’a uygun olarak sistemlerimizde veya elektronik ve/veya basılı olarak dosyalarımızda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz sınırlı süre saklanacak olup, periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda süresi dolan dokümanlar silinecek veya imha edilecektir.

Bu kapsamda muhafaza edilen kişisel verilerinizin güncelleme başvurularını www.blgkimya.com adresinden yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri Sorumlusu BLG Kimya’ya başvurarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği” uyarınca Veri Sorumlusu olan BLG Kimya’ya www.blgkimya.com adresinde yer alan “Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle BLG Kimya’nın Bilmo Küçük Sanayi Sit. Aydınlı Mh. Yanyol Cd. Melodi Sk. No: 2/17 PK 34953 Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE adresine yazılı olarak veya info@blgkimya.com e-posta adresine iletmeniz durumunda BLG Kimya talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BLG Kimya, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

- BLG Kimya Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.
- BLG Kimya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.
- BLG Kimya Başvuru Formu için tıklayınız.
- BLG Kimya Başvuru Prosedürü için tıklayınız.
- BLG Kimya Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni için tıklayınız.
- BLG Kimya Çerez Aydınlatma Metni için tıklayınız.